• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    8 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

Sa ika-120 taon nang pagkatatag ng Katipunan ngayong Hulyo 7, 2012

Wednesday, July 11, 2012

Sa ika-120 taon nang pagkatatag ng Katipunan ngayong Hulyo 7, 2012


Ni Richard R. Gappi
Bulatlat.com

Pinatay ang kanyang tatay.
Pinatay ang kanyang nanay.
At tulad ng batang makulit
na kinikilala ang daigdig,
nagtanong siya kung bakit.
Nang matutuhan at matanto niya ang mga sagot,
sinagot siya ng ganito: bakit ka nagtatanong?
Kaya para patahimikin, sinuhulan siya.
Pero nang hindi siya makuha sa santong dasalan,
dinaan nila sa santong paspasan:
Kinasuhan siya ng gawa-gawang kaso
(sa korte kung saan sinampahan din
ng gawa-gawang kaso ang kanyang
nanay at tatay bago pinatay)
Saan ngayon hahantong ang kanyang paghahanap?
Nang masumpungan at makita niya
ang nawawala sa puso ng bundok,
pinatag nila ito, sinilaban, pinaglagablab;
bitbit ang dayong aral kung paano
gawing isang humahagulgol na gubat
ang isang payak na komunidad.
Tsaka nila binigyan ng pangalan:
(Oplan Balangiga)
Oplan Bantay Laya
Oplan Bayanihan.
Oplan Teach Me How to Doogie..... MORE

SourceBulatlat.com

URL: http://bulatlat.com/main/2012/07/07/sa-ika-120-taon-nang-pagkatatag-ng-katipunan-ngayong-hulyo-7-2012/

0 comments

Blog Archive