• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    5 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

Mga beauty queen at rebolusyonaryo Ni ROLAND B. TOLENTINO

Friday, July 27, 2012

Mga beauty queen at rebolusyonaryo


Ni ROLAND B. TOLENTINO
Bulatlat.com
Ang pagkahalintulad ng dalawang titulo, pareho itong pinili: boluntaryong sinalihan, nagpakabihasa, nagpaunlad, at napagtagumpayan. Ang kaibahan ng dalawang titulo, ang una’y permanenteng nakaugnay kundi man nakapakat sa babae, ang huli’y patuloy na pinapaunlad kundi ay iniiwan sa pagtagal ng panahon.

Ang una ay titulong tradisyonal na inaasam ng batang babae’t dalagita: ang katumbas ng pagiging prinsesa sa aktwal na buhay. Ito rin ang ipinapaasam sa kanila: ang epitome ng pagiging isang babae—mula pisikalidad, diskarte, disposisyon, moralidad, talento’t talino, at humanistikong paglilingkod sa kapwa. At sa kultura nga ng bansa, may beauty pageant para sa lahat ng edad ng babae, at ngayon, pati na rin lalake—Little Miss Philippines, Mrs. Philippines, Lola Philippines, at iba pa.

Ang huli ay titulong walang ipinanganak at lumaki na inaasam. Tanging ang boluntaryong sosyalisasyon sa eksenang historikal at panlipunang realidad magkakaroon ng impetus at inklinasyon hinggil sa daaning di lubos na tinutungo. Natututo ang babae (at lalake) sa kondisyon ng posibilidad sa neokolonyal na lipunan, ng pagsusuri, disiplina, kolektibong gawi, sosyalistang tunguhin, at ang gawaing historikal. Walang titulo, maliban ang dagdag na kataga’t turing na “kasama.”

Ang una’t huli ay parehong puno ng ideal. Ang una ay “36-24-36,” “katawang Coca-cola,” “ambassador of goodwill,” “role model for women,” at “representative of female beauty and grace.” Ang huli ay nakaangkla sa “tiwala sa masa,” “simpleng pamumuhay, puspusang pagkilos,” “kolektibong pamumuhay,” “sosyalistang kinabukasan,” at mapagpantay na “relasyon ng sexes.” Ang una ay kapwa babae ang kinakausap, ang huli ay ang babae’t lalake, ang masa..... MORE

SourceBulatlat.com

URL: http://bulatlat.com/main/2012/07/17/mga-beauty-queen-at-rebolusyonaryo/

0 comments

There was an error in this gadget

Blog Archive