• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    5 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

Bayo ads at mixed-race politics

Thursday, July 12, 2012

Bayo ads at mixed-race politics

NI ROLAND TOLENTINO
Bulatlat.com

Hindi naman sana overkill ito dahil gumawa na ng publikong paumanhin ang Bayo para sa kampanyang “What’s your mix?” Ayon sa pahayag sa kanilang website, “We would like to express our regrets to those who have been offended or felt discriminated against.”

Sa naudlot na kampanya, mga modelong may halong lahi ang itinampok—halimbawa, “30% Indian, 70% Filipino,” at “50% Australian, 50% Filipino.” Kailangang nakaangkla ang anumang dayuhang lahi sa reiterasyon ng pagka-Filipino dahil ang Bayo naman ay Filipino brand. Pero second billing parati ang pagka-Filipino, bakit naman tatangkilikin ito ng karamihang Filipinong mamimili?

Ang 100% American o Japanese na pantukoy sa henerikong bagay (all-American beef, o 100% Japanese technology) ay integral sa paglalatag ng superioridad ng partikular na lahi sa mga produkto, serbisyo at larangan. Hindi hiwalay sa “all-American beef” ang pagkatalaga ng superioridad ng pangangalaga sa hayop, pagpatay dito, manufaktura, preserbasyon, marketing, at advertising sa pagiging Amerikano ng karne.

At kung magpakaganito, ang superioridad ng American-ness sa lahat ng aspektong kinalalahukan ng produksyon ng baka, agrikultura, teknolohiya, kulturang popular, hegemoniya, at globalisasyon. Sa ad ng Bayo, ang kabaligtaran ang isinasaad ng mixed-race politics, ang inferiodidad ng pagiging Filipino—na kailangan itong masaniban ng dayuhang lahi para maging isang komoditi na marketable.(Photo grabbed from Tsikot.com / bulatlat.com)
Sa anumang konfigurasyon na nagsasambit ng lahi, may pagsasala rin na isinasagawa. Hindi lahat ng lahi ay angkop para sa lantad na designasyon: walang rekognisyon ang 100% Tanzanian fauna o all-Saudi Arabian oil. Ang binabanggit lamang ay ang rekognisyon sa superioridad ng mga partikular na lahi, yaong may antas na geopolitikal na global dominance—may silbi sa politikal at ekonomiyang kaayusan ng mundo.

Sa kaso ng Bayo, ang pagbabawas sa 100% Filipino sa iba’t iba nitong variasyon (basta may minimum at secondary billing ang pagka-Filipino) para mag-“excuse me lang po” sa kanilang pambansa’t global na posisyon sa fashion. Wala itong malaking endorsement budget para sa mga Hollywood star, tulad ng Bench o Penshoppe. Umaasa ang Bayo sa inaakalang makapangyarihang pagsanib ng dayuhan sa nasyonal/lokal para umastang may pag-angat ito.

Sa katunayan, ang dayuhan (o foreign) ang nagiging substansasyon ng lokal (o Filipino). Ang resulta ay panghihiram ng identidad sa dayuhan, kundi man wanna-be na attitude na gawin ang sariling identidad bilang aksesorya ng dayuhan. Ang prinipribilehiyado ay ang mga bagong mestizo’t mestiza, lampas sa dating mix mula sa Tsino, Kastila at Amerikano.

Ang hindi isinasaad ng mixed-race politics ng Bayo ay ang kadalasang literal na karahasan kung bakit nagsanib ang mga lahi: mga Amerasian (na mas mababa ang turing sa may halong African American kaysa sa “American” o purong puti) noong nasa kamay ng mga Amerikano ang Clark at Subic Bases at ginagawang R&R (rest and recreation) ng mga sundalo nito ang red-light district sa labas ng mga base; ang mga “Japino” o Hapon Filipino na karamihan ay hindi kinikilala ng kanilang amang Hapon mula sa inang nagtrabaho sa Japan; at sa mas kontemporaryo, ang dumarami na ring mga anak ng Koreano’t Filipina..... MORE

SourceBulatlat.com

URL: http://bulatlat.com/main/2012/06/11/bayo-ads-at-mixed-race-politics/

0 comments

Blog Archive