• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    5 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

“Jessica Sanchez sings national anthem for memorial day concert”: kontradiksyon ng nasyonalidad, etnisidad at globalidad

Tuesday, June 12, 2012

“Jessica Sanchez sings national anthem for memorial day concert”: kontradiksyon ng nasyonalidad, etnisidad at globalidad


NI ROLAND TOLENTINO
Bulatlat.com
Pasensya na sa mahabang titulo. Mahirap manguha ng atensyon at mahagip ang gustong sabihin. Kaya nandiyan na lang ang lahat, ang puno’t dulo ng nais kong sabihin.

Una, ang memorial day sa U.S. ay isang federal holiday na ipinagdiriwang sa huling Lunes ng Mayo. Una itong ipinagdiwang na “Decorations Day” bilang paggunita sa mga namatay sa Civil War, at matapos para saklawin ang lahat ng mga Amerikanong sundalong namatay sa lahat ng digmaang nilahukan nito. Bilang isang sibil na pagdiriwang, ito rin ang ofisyal na nagtatakda ng unang araw ng tag-init—kaya matatagpuan ang maraming nagdiriwang ng holiday sa beach at outdoors.

Ang pambansang holiday ay ang pag-akda ng taunan at periodikong ritwal ng isang bansa. Dito ay ofisyal na inaasahan ang kolektibong partisipasyon ng pagdiriwang (katawan) at paggunita (pag-iisip)—isang memorialisasyon ng isang yugto ng pagkabansa na nais buhayin sa pangkalahatan, at kaligtaan (di-gunitain), at maging patayin sa partikular. Bawat bansa ay may magkakahalintulad sa pagsasabuhay, tulad ng araw ng kalayaan, pagkapanalo sa mamahalagang digmaan, at pagdakila sa mahahalagang tao; at magkakatanging pagsasabuhay, tulad ng relihiyoso’t hindi sekular na okasyon.

Ikalawa, si Jessica Sanchez, matapos ng kanyang matagumpay na pag-runner-up sa American Idol, ay naging sityo ng identifikasyon (o mis-identifikasyon) ng mga Filipino bilang dalumat ng kanilang pride at nasyonalidad. Kahit pa nga, si Sanchez ay hindi pa nauwi sa bansa, may etnisidad ding Mexikano, at ang identifikasyon at nasyonalidad ay pagiging Amerikano, o sa partikular, may etnisidad (ibig sabihin, hindi puti o Caucasian) sa U.S..... MORE

SourceBulatlat.com

URL: http://bulatlat.com/main/2012/05/30/%E2%80%9Cjessica-sanchez-sings-national-anthem-for-memorial-day-concert%E2%80%9D-kontradiksyon-ng-nasyonalidad-etnisidad-at-globalidad/

0 comments

Blog Archive