• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    8 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

Unang Dalawang Tula: Para Kay Ericson Acosta

Friday, April 22, 2011

Unang Dalawang Tula: Para Kay Ericson Acosta


Ni RICHARD R. GAPPI
I.
Paano tumukoy ng taong labas?
Una,… kung may dala siyang
notebook o laptop habang nasa bundok.
Pangalawa, hindi siya bihasa
magsalita sa dila ng mga taga-roon.
Pangatlo, lansihin ang madla
at sabihing mag-isa siyang nahuli
at may hawak na granada
(gayong kasama niya ang isang
opisyal ng barangay at mananaliksik siya
tungkol sa paglabag sa mga karapatang pantao).
    .... MORE

SourceBulatlat.com

URL: http://www.tribuneonline.org/commentary/

0 comments

Blog Archive